Ulusal Komiteler ve Uluslararası Ofis her yıl 500’e yakın etkinlik düzenler. Bu etkinliklerin esas amacı katılımcıların güncel sorunları tartışacağı oturumlarda yer almasıdır. Oturum süresince katılımcılar farklı uluslararası çalışma komitelerini ayrılır. Katılımcılar bu komitelerde Avrupa’nın ve dünyanın güncel sorunlarına kendi çözümlerini bulmaya çalışırlar. Ardından bu fikirler oturumun sonunda parlamenter asambleye sunulur.