Öğrenciler, ülkeler ya da heyetler olarak adlandırılan ekipler oluşturur ve onları temsil ederler. Heyet başkanın da yer aldığı gruplarda genel kural, öğrencilerin kendi ekibini temsil etmesi ancak sorunları farklı bakış açılarıyla ele almasıdır. JMUN’a farklı okullardan öğrenciler katıldığı gibi, öğrenciler yani temsilciler BM’ye önerilerde bulunarak, sorunlar için çözüm yolları oluşturulması, barış ve istikrar sağlanması ve daha iyi bir dünya yaratılması için rol oynar.

“Güvenlik Heyeti” olarak adlandırılan konseyde, her heyetten iki temsilci bulunur. Komiteler, deneyimli lise öğrencileri tarafından çalıştırır. Bu komitelerde, konuşulan konuları not alan, belge dağıtan, oturma düzenine yardımcı olan ve oy sayan temsilciler bulunur. Bunların yanı sıra, ‘mentor’ olarak adlandırılan öğrenciler de, temsilcilerin sorunları ile ilgilenir.

Dünyadaki sorunları anlamak, konuşmak ve bu sorunların çözümünde önerilerde bulunmak için öğrenciler teklif yazmayı da öğrenir. Öğrencilerin sözel ifade becerilerinin geliştirilmesini sağlamasının yanı sıra, takım halinde çalışmayı öğrenme, problem çözme, araştırma yapma gibi yönlerinin de gelişmesini sağlayan JMUN, dünyanın farklı bölgelerindeki okullarda düzenli olarak yapılmaktadır.