MUN Konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev alırlar. Bu öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorundadırlar. Böylece öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmekle birlikte farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında da derinlemesine bilgi sahibi olmaktadırlar.